Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6287111

צור קשר

mazkirut@kmagal.co.il

שלח דוא"ל

השנים הראשונות - המייסדים והמייצבים - הגרעין המייסד של מגל, 'הצופים י' מירושלים, עלה למשלט 86,
אחריו הגיעו גרעיני צופים נוספים מירושלים ומחיפה.
בשנת 1960 פרץ משבר בעקבות גל עזיבות, שהוליד את השאלה האם להישאר במקום או לנטוש. בניסיון להתאושש, גוייסו משפחות צעירות מקיבוצים וותיקים וב- 1962 נוצר קשר עם תנועת נוער 'החלוץ למרחב' מארגנטינה וממכסיקו.

משבר נוסף פרץ ב 1971-2 ותוך שנה עזבו כ- 15 משפחות. משבר זה העמיד בספק את יכולתו של הקיבוץ להתקיים, בתי הילדים התרוקנו ורבים מאנשי המפתח עזבו.

ההתאוששות החלה בשנת 1973, גרעינים נוספים הגיעו לקיבוץ מתנועת 'הצופים' ומתנועת 'החלוץ למרחב'.
 
התחדשות - עם השנים השתפר מצבו הכלכלי והחברתי של הקיבוץ, רמת החיים עלתה ויצרה הרגשת בית טובה לחברי מגל. חצר הקיבוץ והגינון הציבורי המטופח הפכו לגאוות המקום. מפעל 'נטפים' היה למקום התעסוקה הראשי של חברי מגל ולמקור הצלחה וגאווה, ענפי החקלאות והעסקים הקטנים בהתפתחות.
גל השינוי העובר על התנועה הקיבוצית הגיע גם למגל ודיוני ההתחדשות עמדו בראש סדר היום למשך מספר שנים. שנים אלו לוו בוויכוחים, מתח ועימותים חברתיים, עד אשר 75% מכלל החברים הכריע את הכף והביא לשינוי ולמעבר למה שנקרא היום "הקיבוץ המתחדש".
 

 
ציוני דרך:

2/11/1953 – עליה על הקרקע כהיאחזות צבאית על גבעה "משלט 86".

1954 - התאזרחות והפיכה ליישוב קבע במסגרת איחוד הקבוצות והקיבוצים.

1967 - מלחמת ששת הימים - ביום השני למלחמה הופגז הקיבוץ ושני חברים נהרגו.

1974 - הקמת מפעל "נטפים מגל", בשותפות עם קיבוץ חצרים וקיבוץ יפתח.

1977 – הקמת חדר האוכל ומעבר ללינה משפחתית.

2001 - "מגל 2000" – תכנית שינויים, החלטה על הקמת שכונת ההרחבה הקהילתית.

2004 – שיוך הנכסים היצרניים לחברים.

2006 – שיוך בתי החברים ורישומם במינהל מקרקעי ישראל, החלטה על העמקת ההפרטה.

2009 – אכלוס שכונת "חרמש" – ההרחבה הקהילתית, שמונה 121 משפחות.
 

 

 
 

 magal abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות